Känner du till grit?

 
 
Orden talang och framgång förekommer ofta i samman mening och resonemanget att den mest talangfulle individen också är den som kommer nå störst framgång har varit mer eller mindre vedertaget.

Dock har man under senare år studerat personer som anses framgångsrika inom olika områden och dragit slutsatsen att talang inte är så avgörande som man tidigare ansett, något som istället verkar vara av stor vikt är grit.  

 


Grit kan i all enkelhet beskrivas som förmågan att prestera på hög nivå under lång tid.


 

Få av de mest framgångsrika människorna här i världen har nått dit dem är idag genom en medfödd talang för det dem gör, istället vittnar dessa individer om att det som tagit dem hela vägen är ett tydligt fokus och ett målinriktat arbete. Det handlar om att öva, att utmana dig själv och att hela tiden hålla en nivå som är precis på gränsen till vad du klarar av.

 

Grit kan appliceras på allt från idrottsprestationer och karriärutveckling till viktnedgång eller önskan om att en dag få skriva och ge ut en bok.

Det är inte i början av ett projekt som den kritiska fasen tenderar att inledas, vecka ett och två brukar oftast kännas ganska bra och du kan fortfarande känna av den motivation som fick dig att tillslut påbörja din resa, det är när denna motivation upphör som grit blir den avgörande faktorn.

Grit handlar om att programmera sig själv till att fortsätta kämpa och utvecklas även i stunder där man tvivlar både på sin egen förmåga och på om man verkligen har valt rätt väg.

 

Regler för grit:

  • Du fortsätter framåt även när du starkt ifrågasätter ditt åtagande
  • Du väntar inte på lust och motivation, du har skapat en plan och följer den.
  •  Du är införstådd med att du kan komma att behöva hålla tillbaka på vissa saker i ditt liv under en längre tid för att nå ditt mål.
  •  Att tro att du är fullärd eller att slå av på takten är din största fiende
  •  Du måste ha ett dynamiskt mindset där du tror att lärande och ansträngning möjliggör din personliga utveckling och där du tro på att du själv kan åstadkomma de resultat du vill uppnå.

 

 

Varför grit?

Är du inte en av de ytterst få som genom talang, rika föräldrar eller exceptionell genuppsättning lyckats skapa det liv och den tillvaro du vill ha så är förmågan att utveckla grit det som återstår.  

Som nämnts tidigare handlar alltså grit om förmågan att prestera på hög nivå under en längre tid och kanske viktigast av allt, att målmedvetet öva.

Genom att bryta ner ditt mål i konkreta actionområden kan du stegvis fokusera på att utveckla olika kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att åstadkomma förändring.