Del 4: Nyckeltal

 

Jag vill börja med att klargöra två saker: 

1. Investeringar är förenade med risker och du kan förlora ditt satsade kapital.

2.Var kritisk och gör egna efterforskningar, att lyssna till mina (eller andras) åsikter/förslag är inte ett heltäckande underlag.

 

Här hittad du de tidigare delarna i investeringsskolan

Del 1 -Förståelse för grundläggande begrepp

Del 2 -Risk, kostnader och hur du lägger en order

Del 3 -Information, olika typer av aktier och att ta förluster

 

I del 4 fokuserar vi på de vanligaste nyckeltalen och hur du använder dem


 

Vad är det som påverkar aktiekursen?

På lång sikt är det företagets utveckling som driver aktiekursen och på kort sikt är det psykologiska faktorer och tolkning av nyheter m.m. som får kursen att röra sig.

Vid fundamental analys (där du baserar din analys på värden i bolaget till skillnad från teknisk analys som fokuserar på trender och mönster i aktiekursens rörelse) tittar man ofta på olika nyckeltal för att göra en bedömning. Idag tänkte jag gå igenom några av de vanligaste nyckeltalen och hur du tolkar dem.

  

Jämför inte äpplen med päron

När du tittar på olika nyckeltal för att jämföra med andra bolags är det viktigt att jämföra med bolag inom samma verksamhetsområde. Att jämföra ett bolag inom medicin med ett bolag inom livsmedel ger dig ingen matnyttig information eftersom förutsättningarna i dessa branscher är olika.

 Ofta presenteras de vanligaste nyckeltalen direkt i redovisningen och/eller på aktiehemsidor.

 Exempel Nyckeltal H&M

 foto: Aktiespararna.se 2017-09-26

P/e-talet

På svenska är det aktiekursen delat med vinsten per aktie.

Ju lögre P/e-tal, desto lägre värderas företagets vinster. Du använder alltså P/e-talet för att göra bedömningen om en aktie är dyr eller billig.

Lågt P/e-tal = Billigare

Högt P/e-tal = Dyrare

Ett P/e-tal på 12 säger att man betalar 12 X årsvinsten när man köper aktien och att det i teorin kommer ta 12 år innan företaget tjänat ihop till dina satsade pengar (detta är ett antagande, inte fakta).

Större och stabilare bolag tenderar att ha låga P/e-tal p.g.a. att de visat sig ha en fungerande affärsmodell och en stabil intjäning samtidigt som mindre, nystartade bolag ofta har höga P/e-tal då man inte hunnit tjäna så mycket pengar.

 Hur ska du tänka?

Vilken strategi har du? Bygger du en stabil pengamaskin så ska du titta på bolag med lägre P/e-tal, är du mer riskmedveten kommer du få titta på tillväxtbolagen och därmed ofta bolag med ett högre P/e-tal.

 

Räntabilitet (Vinst/eget kapital)

Detta nyckeltalet visar hur bra eller dåligt ett företag lyckas skapa vinst med det egna kapitalet (aktieägarnas pengar). En hög räntabilitet innebär med andra ord att företaget levererar mycket vinst på aktieägarnas pengar. Nyckeltalet kan ibland vara lite missvisande (exempel om bolaget har stora skulder och redovisar en stor vinst) då kan man istället titta på vinst/totalt kapital.

Hur ska du tänka?

Använd nyckeltalet för att jämföra med konkurrenter inom samma område.

  

Substansvärde

 Här tittar man på marknadsvärdet av bolagets tillgångar minus skulderna. Säg att ett bolag har tillgångar på 700 Mkr och skulder på 200 Mkr då har du ett substansvärde på 500 Mkr.

Hur ska du tänka?

Säg att det finns 10 miljoner aktier, då får vi ett substansvärde på 50 kr/aktie. Visar det sig att ett bolag har en aktiekurs som ligger under substansvärdet och dessutom i övrigt visar bra siffror (lönsamhet) är det absolut en aktie att titta närmare på.

 

Direktavkastning

 Direktavkastningen får du fram genom att dividera bolagets utdelning per aktie med den aktuella aktiekursen. Det är den avkastning (utdelningen) du får varje år som beslutats på bolagsstämman.

Hur ska du tänka?

Du kan jämföra direktavkastningen med andra sparalternativ, t.ex. räntan på ett sparkonto eller direktavkastningen på en annan aktie.

Säg att du får en utdelning på 4 kronor med kursen 100 kronor, det ger dig en direktavkastning på 4%. Vad har du för ränta på ditt sparkonto? Är räntan 1,5 % där får du ut mer av att investera i aktien, är räntan 6 % lönar det sig att ha pengarna på sparkontot.

 

Har ni tankar, frågor eller reflektioner kring dagens inlägg. skriv en kommentar eller mala mig på Jenniferc.molin@gmail.com 
 

Investeringsskolan del 3: Information, olika typer av aktier och att ta förluster

 

Här hittar ni DEL 1 och DEL 2

 

Jag vill börja med att klargöra två saker: 

1. Investeringar är förenade med risker och du kan förlora ditt satsade kapital.

2.Var kritisk och gör egna efterforskningar, att lyssna till mina (eller andras) åsikter/förslag är inte ett heltäckande underlag.

 

Titta på investmentbolag

 Ett tips för nybörjare är att titta på investmentbolag när man börjar bygga upp sin portfölj. Deras affärsidé är att äga större delar av de portföljbolag de investerar i för att kunna fatta beslut som gynnar aktieägarna.  De stora investmentbolagen i Sverige har en god avkastningshistorik som på lång sikt varit överlägsna index.

Några populära investmentbolag: Investor, Ratos, industrivärden, Kinnevik.

 

Köp bolag du förstår dig på 

En vedertagen grundregel bland aktiesparare är att man inte köper något som man inte förstår sig på. Du behöver inte vara expert på området, men om du inte har den blekaste aning om användningsområde, efterfrågan etc. kan du inte göra en ordentlig bedömning av framtidsutsikterna.

Skaffa information:

  •  Läs oberoende analyser (OBS: se alltid efter vilket tidsperspektiv skribenten utgår ifrån, beroende på detta kan analyserna skilja sig åt).
  •  Kolla gärna olika börsforum/grupper men var källkritisk (personer kan försöka ”förfina” de bolag de själva äger aktier i för att öka värdet på dessa).
  •  Läs på om företaget och förstå affärsidén. Hur ska man tjäna pengar? Vilken är målgruppen? Hur ska man växa?
  • Leta inte bara efter information som stärker din uppfattning, var även öppen för andra synsätt.
 

A-, B- och C-aktier

När du hittat ett bolag du vill investera i ser du plötsligt att det både finns A-, B- och i vissa fall C-aktier. Denna uppdelning har att göra med hur många röster varje aktie har på årsstämman där en A-aktie har fler röster än en B-aktie osv. Det handlar alltså om makt.

För oss småsparare som inte kommer upp i ett aktieantal där vår röst har en märkbar påverkan är det bättre att köpa B-eller C-aktier då dessa ofta omsätts lättare på börsen.

 

Lär dig att ta förluster i tid 

Investeringar går inte alltid bra och du kommer göra fel både en och två gånger. När du inser att du gjort detta, sälj av och ta förlusten innan den blir för stor.

 Bli inte känslomässigt fäst vid en aktie – det gör att du kanske hoppas för mycket och behåller den trots att du borde sälja. Psykologin har en stor inverkan på börsen som helhet och för dig som privatsparare i synnerhet.


Har ni tankar, frågor eller reflektioner kring dagens inlägg. skriv en kommentar eller mala mig på Jenniferc.molin@gmail.com 
 

Inveseringsskolan del 2: Risk, Kostnader och hur du lägger en order

 

Då kommer del 2 i min investeringsskola, har du inte läst Del 1 (direktlänk) rekommenderar jag att du gör det innan.
 

Jag vill börja med att klargöra två saker: 

1. Investeringar är förenade med risker och du kan förlora ditt satsade kapital.

2.Var kritisk och gör egna efterforskningar, att lyssna till mina (eller andras) åsikter/förslag är inte ett heltäckande underlag.

 

I del 2 skriver jag om risker och riskspridning, kostnader i samband med investeringar och hur du lägger en order. 
 

Risk och risknivå 

Investeringar i aktier är förenat med risk – i korta drag innebär det att du kan förlora allt kapital du satsat (dock aldrig mer än så) men du kan också tjäna stora summor pengar om du investerar rätt.

Är man beredd att ta lite risker kan du få pengarna att växa snabbare (du får en högre avkastning), men risken är då också större att du förlorar pengarna.

När du investerar, sprid riskerna. Satsa inte hela ditt kapital i ett bolag, skulle något tråkigt hända bolaget (exempelvis konkurs) kan dina aktier bli värdelösa och i värsta fall förlorar du hela ditt investerade kapital.

 En generell rekommendation brukar vara att man ska investera i minst 10-15 bolag inom ett par olika branscher.  

 

 

Courtage

Courtage är en köp- och säljavgift som du betalar för att handla med aktier. Hur stort detta courtage är beror på vilken mäklare/bank du handlar genom. Vissa banker erbjuder nya kunder/småsparare att handla courtagefritt upp till en viss investeringsnivå. Det kan vara värt att kolla upp detta innan du börjar handla.

Exempelvis kan banken säga att de tar en viss procentsats av investeringsbeloppet (ex. 0,25%) eller minst 30 kr för att genomföra en transaktion.

 Det innebär att om du väljer att köpa en aktie för 100 kr kommer du få betala 130 kr. Därför rekommenderas att du antingen köper i större kvantiteter vid färre tillfällen eller att du lyckas handla utan courtage.

 Är din utgångspunkt är att göra mindre affärer (exempelvis månadsspar); leta efter en mäklare med lågt minimicourtage (alltså det fasta priset, 30 kr, i exemplet ovan).

 FOTO: exempel på cortage nos Nordnet

 

Investeringssparkonto (ISK)

Nu kommer vi till något som många tycker är krångligt, deklarera – du har nämligen en skyldighet att betala inkomstskatt på eventuella vinster du gör.

 Med ett ISK kan du göra affärer utan att behöva rapportera dessa till skatteverket. Du behöver inte skatta för dina eventuella vinster utan betalar istället en årlig schablonskatt på ditt innehav. Denna skatt är relativt låg vilket gör ISK till ett bra sparalternativ.

ISK är enkelt och du slipper hålla koll på deklarationen, detta har dock en motsida och det är istället att du betalar schablonskatten oavsett om du gör vinst eller förlust.  

Att öppna ett ISK är kostnadsfritt.

 Som småsparare rekommenderar jag starkt detta alternativ, vill du titta på andra möjligheter kan du läsa mer om Värdepappersdepå eller kapitalförsäkring (likt ISK men med lite andra villkor) men det är ingenting jag tar upp här.

 

Lägg en order

 När du ska köpa eller sälja aktier så lägger du en order och denna gäller vanligtvis en dag. Får du inget avslut under handelsdagen tas orden bort från marknaden (du kan även lägga en flerdagarsorder men vanligast är att du lägger en order för en handelsdag). Du kan själv välja till vilket pris du lägger en order men för att få till en affär krävs att det finns en motpart som är villig att köpa eller sälja till ditt angivna pris. Vilket pris du bär sätta på aktien kan du se i orderdjupet, där kan du följa tidigare affärer av din aktie och vad andra har köpt och sålt för.

 

foto: Att lägga en order 

 

Har ni tankar, frågor eller reflektioner kring dagens inlägg. skriv en kommentar eller mala mig på Jenniferc.molin@gmail.com