Snart dags för val: så styrs sverige

 

Sverige är en demokrati vilket innebär att landet styrs av folket och vi har något som kallas för majoritetsprincipen vilket innebär att det förslag som får flest röster vinner.

 

Man delar in demokratin i direkt och representativ

I en direkt demokrati får alla röstberättigade vara med och säga sitt, detta har skett när vi haft folkomröstningar i Sverige. Dock fattas det extremt mycket politiska beslut i riksdagen och det skulle inte fungera att alla människor röstade om allt, detta har lösts genom representativ demokrati.

En representativ demokrati innebär istället att vi utser förtroendevalda politiker som för vår talan och har bestämmanderätt (det är därför vi går och röstar nu på söndag).

 

I Sverige har vi proportionella val, dvs. att partierna som klarar riksdagsspärren får motsvarande andel platser i riksdagen till skillnad från exempelvis USA där man har majoritetsval och kandidaten som får flest röster vinner hela delstaten.

 

Den stora frågan just nu är hur Sverige ska styras efter valet då inget parti kommer kunna bilda en majoritetsregering (dvs. att man har tillräckligt många röster för att själv kunna utse en statsminister). För att en statsminister ska kunna utses måste han/hon accepteras av en majoritet i riksdagen (175 röster eller mer) för att kunna bilda en regering och styra landet (att lägga ner sin röst innebär att man accepterar regeringsförslaget så teknisk sett handlar det om hur många som röstar EMOT förslaget av statsminister). Det är av denna anledning som partierna sinsemellan försöker hitta stöd hos andra partier (därav den traditionella blockpolitiken). Dock är det inte gratis för varken socialdemokraterna eller moderaterna (de två största partierna inom blocken) utan de är tvungna att dela ut både ministerposter och förhandla om politiska förslag för att få stöd av övriga partier.

 

Det är alltså inte säkert att man får makt bara för att man leder en regering, utan alla beslut måste godkännas av en majoritet i riksdagen (det är här makten finns), man kan egentligen säga att regeringen har ansvaret för att genomföra det som riksdagen röstar igenom.

 

Det pratas ofta om två-ismer inom politiken, liberal och socialistisk

 Nyliberalism handlar om att den enskilda människans frihet är viktig och att man vill ha mindre statlig inblandning, mindre offentliga utgifter och skatter (mer högerpolitik)

 Socialism handlar istället om att människor ska vara med att bidra till samhället efter förmåga och sedan få tillbaka av samhället efter sina behov. Här är gemenskapen mer eftersträvansvärd än den egna individuella friheten (mer vänsterpolitik).

 

Det ska bli spännande att se vad som händer efter valet då sverigedemokraterna med stor sannolikhet kommer få en avgörande roll, men mer om detta i ett senare inlägg.

 

 

Kommentera här: