Saker jag grubblar mycket över just nu

 
 
Donald trump.
 
1. Hur han i ena stunden vill försöka få till en vänskaplig överrenskommelse med Kim Jong-un för att i nästa mening i princip hota honom till livet om han ställer in det planerade toppmötet dem emellan.
 
2. Att det finns människor som på fullt allvar anser Donald Trump vara en kandidat till Nobels fredspris.
 
 
Riksdagsvalet 2018
 
1. Huruvida Annie Lööf kommer göra fler utspel som kan få väljarna att uppfatta alliansens politik som splittrad.
 
2. Hur stort inflytande vänstern kan få nästa regeringsperiod om det röda blocket har fortsatt förtroende hos svenska folket. Kommer Löfven tvingas söka stöd för sin politik hos V och MP eller försöker han hitta stöd över blockgränsen hos de borgliga.
 
3. Finns chansen att SD blir andra största parti efter valet på +20% 
 
 
Pengar, företagande och utveckling
 
1. När mänskligheten ska inse att Elon Musks höga visioner kanske inte alltid är så realistiska och att vision och verklighet sällan överrensstämmer med varandra
 
2. Hur de filosofisla frågorna ska hanteras när AI tar över. 
 
3. Hur Stefan Ingves resonerar när han fortsätter att låta räntan ligga på den nivå som den gör nu.
 
4. Hur man ska hantera (om någon ens tänker göra det?) det faktum att eurovision har gått från en musiktävling till ett forum för politiska statement. 
 
 

Kommentera här: