en oroväckande framtid

 
Den senaste tiden har jag snöat in på det här med  hur AI och självlärande robotar kommer påverka den mänskliga existensen och jag måste medge att det känns rätt oroväckande.
 
 
Vissa saker kommer nog bli bättre; jag tror t.ex. att vi endast har en eller två gererationer av fattigpensionärer kvar då vi inte längre kommer ha samma basala levnadsbehov som nu. Jag tror även att svälten kommer minska drastiskt då vi kommer utveckla nya sätt att tilgodose kroppens energibehov. I framtiden tror jag att vi människor (eller snarare robotliknande varelser) kommer drivas genom uppladningsbara batterier och vi kommer kunna byta ut kroppsdelar likt reparationen av en bil.
 
jag har två teorier kring detta.
 
Teori 1: Vi kan redan nu utveckla robotar som lär sig ta egna initiativ utan att dem blivit programerade att utföra den givna aktiviteten. Risken finns att dessa tillslut vänder sig mot människan och utplånar oss.
 
teori 2: Människan kommer bli mer av en mekanisk varelse där vi lätt kan byta ut kroppsdelar eller där vår identitet finns i ett chip som kan placeras in i nya kroppar. på detta sätt kan människor helt sluta se konsekvenser i sitt handlande (man behöver exempelvis inte vara rädd för att dö då man kan skapa sig en "reservkropp"). Det gör att samhällets värsta förbrytare (terorister, mördare etc. aldrig kommer kunna omhändetas och därmed gång på gång kunna utföra sina våldsdåd). Tillslut kommer det leda till stora världskrig som ingen kan förlora vilket leder till en konstant existens i misär.
 
 
 

Kommentera här: