High effort cardio training (Crossfit)

 

Aerobic progression

Warm up/prep
1 round, 40 sec/station @70-80% aerobic (easy/moderate),
20 sec rest/rotate (tot 9:40)
Row
Alternating box step downs
AB
MB Burpee squat clean thruster
Row
Alternating box step ups
AB
MB Burpee squat clean thruster
Row
Slam ball clean over shoulder

 

90 sec @80-90% aerobic (high effort)/station,
90 sec rest (tot 28:30)
Row cal’s
BBJ over
AB cal’s
MB Burpee WB
Row cal’s
BBJ over
AB cal’s
MB Burpee WB
Row cal’s
Slam ball

 

Cool down, 5 rounds easy
60 sec single unders
30 sec alternating thoracic bridges
30 sec dead hang

(Programering Totus fitness/David Hassan)

Avslutade sedan med push jerk och split jerk fredagen till ära 
 

Fler träningsupplägg finns under kategorien crossfit 
 
Här är några utvalda:
 
 
 

Kommentera här: