Del 4: Nyckeltal

 

Jag vill börja med att klargöra två saker: 

1. Investeringar är förenade med risker och du kan förlora ditt satsade kapital.

2.Var kritisk och gör egna efterforskningar, att lyssna till mina (eller andras) åsikter/förslag är inte ett heltäckande underlag.

 

Här hittad du de tidigare delarna i investeringsskolan

Del 1 -Förståelse för grundläggande begrepp

Del 2 -Risk, kostnader och hur du lägger en order

Del 3 -Information, olika typer av aktier och att ta förluster

 

I del 4 fokuserar vi på de vanligaste nyckeltalen och hur du använder dem


 

Vad är det som påverkar aktiekursen?

På lång sikt är det företagets utveckling som driver aktiekursen och på kort sikt är det psykologiska faktorer och tolkning av nyheter m.m. som får kursen att röra sig.

Vid fundamental analys (där du baserar din analys på värden i bolaget till skillnad från teknisk analys som fokuserar på trender och mönster i aktiekursens rörelse) tittar man ofta på olika nyckeltal för att göra en bedömning. Idag tänkte jag gå igenom några av de vanligaste nyckeltalen och hur du tolkar dem.

  

Jämför inte äpplen med päron

När du tittar på olika nyckeltal för att jämföra med andra bolags är det viktigt att jämföra med bolag inom samma verksamhetsområde. Att jämföra ett bolag inom medicin med ett bolag inom livsmedel ger dig ingen matnyttig information eftersom förutsättningarna i dessa branscher är olika.

 Ofta presenteras de vanligaste nyckeltalen direkt i redovisningen och/eller på aktiehemsidor.

 Exempel Nyckeltal H&M

 foto: Aktiespararna.se 2017-09-26

P/e-talet

På svenska är det aktiekursen delat med vinsten per aktie.

Ju lögre P/e-tal, desto lägre värderas företagets vinster. Du använder alltså P/e-talet för att göra bedömningen om en aktie är dyr eller billig.

Lågt P/e-tal = Billigare

Högt P/e-tal = Dyrare

Ett P/e-tal på 12 säger att man betalar 12 X årsvinsten när man köper aktien och att det i teorin kommer ta 12 år innan företaget tjänat ihop till dina satsade pengar (detta är ett antagande, inte fakta).

Större och stabilare bolag tenderar att ha låga P/e-tal p.g.a. att de visat sig ha en fungerande affärsmodell och en stabil intjäning samtidigt som mindre, nystartade bolag ofta har höga P/e-tal då man inte hunnit tjäna så mycket pengar.

 Hur ska du tänka?

Vilken strategi har du? Bygger du en stabil pengamaskin så ska du titta på bolag med lägre P/e-tal, är du mer riskmedveten kommer du få titta på tillväxtbolagen och därmed ofta bolag med ett högre P/e-tal.

 

Räntabilitet (Vinst/eget kapital)

Detta nyckeltalet visar hur bra eller dåligt ett företag lyckas skapa vinst med det egna kapitalet (aktieägarnas pengar). En hög räntabilitet innebär med andra ord att företaget levererar mycket vinst på aktieägarnas pengar. Nyckeltalet kan ibland vara lite missvisande (exempel om bolaget har stora skulder och redovisar en stor vinst) då kan man istället titta på vinst/totalt kapital.

Hur ska du tänka?

Använd nyckeltalet för att jämföra med konkurrenter inom samma område.

  

Substansvärde

 Här tittar man på marknadsvärdet av bolagets tillgångar minus skulderna. Säg att ett bolag har tillgångar på 700 Mkr och skulder på 200 Mkr då har du ett substansvärde på 500 Mkr.

Hur ska du tänka?

Säg att det finns 10 miljoner aktier, då får vi ett substansvärde på 50 kr/aktie. Visar det sig att ett bolag har en aktiekurs som ligger under substansvärdet och dessutom i övrigt visar bra siffror (lönsamhet) är det absolut en aktie att titta närmare på.

 

Direktavkastning

 Direktavkastningen får du fram genom att dividera bolagets utdelning per aktie med den aktuella aktiekursen. Det är den avkastning (utdelningen) du får varje år som beslutats på bolagsstämman.

Hur ska du tänka?

Du kan jämföra direktavkastningen med andra sparalternativ, t.ex. räntan på ett sparkonto eller direktavkastningen på en annan aktie.

Säg att du får en utdelning på 4 kronor med kursen 100 kronor, det ger dig en direktavkastning på 4%. Vad har du för ränta på ditt sparkonto? Är räntan 1,5 % där får du ut mer av att investera i aktien, är räntan 6 % lönar det sig att ha pengarna på sparkontot.

 

Har ni tankar, frågor eller reflektioner kring dagens inlägg. skriv en kommentar eller mala mig på Jenniferc.molin@gmail.com 
 

Kommentera här: