"Min mormor har också diabetes" - viktigt med information

Diabetes är inte en sjukdom, utan ett samlingsnamn för flera sjukdomar som tar sig olika uttryck. Den vanligaste missuppfattningen jag stöter på är att folk tror att diabetes typ 1 och diabetes typ 2 är samma sjukdom. Jag vet inte hur många gånger jag har fått kommentaren "min mormor/farmor har också diabetes" och sedan en längre utläggning om hur hon inte behöver ta sprutor utan äter tabletter istället.
 

jämförelsen blir så absurd, det är som att sätta likhetstecken mellan en person som lider av magsår p.g.a stress och en person med magsäckscancer - en livsstilsrelaterad åkomma med en dödlig sjukdom.

Jag kan inte beskylla dessa personer för att vara dåligt pålästa eller sakna insikter utan blir mer förbryllad över hur lite information kring denna sjukdom som faktiskt förmedlas ut till icke-drabbade individer. Befinner jag mig i en livshotande situation och någon tror att jag ska behandlas som deras mormor kommer jag kanske inte klara mig.
 
 
 
Jag anser att vissa sjukdomar som kan få allvarliga följder ute i samhället, i skolor och på arbetsplatser borde uppmärksammas och att man kanske någon timme varje halvår lägger tid på att informera personer kring hur man ska agera om någon på arbetsplatsen/i klassen drabbas av en insulinchock, en svår allergisk reaktion, ett epileptiskt anfall eller någon annan livshotande situation. 
 
En kortare sekvens om skillnaden mellan diabetes typ1 och diabetes typ 2
 
 
 
 
LÄS ÄVEN
 ALLA BÖR ÄTA SOM EN DIABETIKER
VARJE MÅLTID ÄR EN EKVATION FÖR OSS MED DIABETES
 

Kommentera här: